Aktualno

Akcija održavanja staništa za gniježđenje ptica

U suradnji s Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) odradili smo akciju čišćenja manjeg otoka od vegetacije na jednoj od ribnjačarskih tabli na ribnjacima Našice koje je ujedno i područje ekološke mreže značajno za očuvanje ptica kako bi bio spreman za nadolazeću gnijezdeću sezonu. Ovo je i jedna od mjera očuvanja za ciljne vrste ptica vlastelicu (𝐻𝑖𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜𝑝𝑢𝑠 ℎ𝑖𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜𝑝𝑢𝑠) i modronogu sabljarku (𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑣𝑖𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑣𝑜𝑠𝑒𝑡𝑡𝑎) koje su zabilježene na istom otoku prošle godine u gnijezdećoj sezoni. Također, na otoku su prošle godine gnijezdili riječni galebovi (𝐿𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑑𝑖𝑏𝑢𝑛𝑑𝑢𝑠) te je zabilježeno prvo gniježđenje crnoglavog galeba (𝐿𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑛𝑜𝑐𝑒𝑝ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠) u Hrvatskoj. Zahvaljujemo djelatnicima ribnjaka na suradnji i prepoznavanju vrijednosti ovakvih akcija te osiguravanju prijevoza do otoka te se nadamo uspješnosti provedene akcije te ponovnom gniježđenju ovih vrsta.

 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.