Aktualno

Dionička i Interna radionica za izradu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077)

09. lipanja 2022. u Kulturnom centru Bilje održana duga dionička radionica za izradu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci te Spomenikom prirode Biljsko groblje (PU 077). Ciljevi ove radionice obuhvaćali su prikupljanje komentara na opis područja i evaluaciju stanja; prikupljali su se prijedlozi aktivnosti upravljanja te identifikacija suradnika i potencijalnih izvora financiranja. Završni dio radionice predviđen je za prioritizaciju aktivnosti koje će biti uključene u plan.

Radionica je uključivala raspravu o doprinosu svih dionika u očuvanju područja. Dionici su kroz metodu grupnog rada imali priliku dati svoj prijedlog aktivnosti kako bi trebalo upravljati područjem obuhvaćenim planom upravljanja, predlagali su s kime je potrebno surađivati pri provedbi plana te koji su izvori financiranja aktivnosti. Slijedi pisanje završne verzije Plana upravljanja koji će u 9. mjesecu biti predstavljen na javnoj raspravi.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.