Aktualno

ISTRAŽIVANJE OBIČNE LISANKE (𝑈𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑎𝑠𝑢𝑠𝑠) NA PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE BREZNICA

Obična lisanka (𝑈𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑎𝑠𝑢𝑠𝑠) slatkovodni je školjkaš koji se pojavljuje u srednjim i donjim tokovima brzih potoka i manjih rijeka. Povoljno stanište karakterizira pjeskovito muljeviti supstrat s malom količinom krupnijih kamenčića te čista, kisikom bogata voda, odnosno bistri salmonidni potoci s visokom produktivnošću i koncentracijom kalcija. Na globalnoj razini, vrsta prema IUCN-u ima status EN (ugrožena).
2010. godine kod mjesta Majar na Breznici zabilježena je najveća gustoća populacije ove vrste u Hrvatskoj. Na 5 metara duljine toka zabilježeno je više od 100 jedinki ovog školjkaša zbog čega je područje proglašeno kao značajno za očuvanje vrste. Ponovljenim istraživanjem od angažiranog stručnjaka za vrstu 2022. godine u sklopu izrade Plana upravljanja, vrsta nije pronađena te je područje proglašeno kao nepovoljno za vrstu.
Djelatnici JU za zaštitu prirode OBŽ danas su obišli Breznicu s ciljem pronalaska obične lisanke. Obična lisanka pronađena je na nekoliko lokaliteta te su stanišni uvjeti i dalje povoljni za vrstu, a slijedi detaljniji monitoring od strane JU kako bi se dobili bolji podatci o brojnosti i rasprostranjenosti na ovom području.
Također, zabilježili smo i tragove druge ciljne vrste na području, vidre (𝐿𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑢𝑡𝑟𝑎).

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.