Aktualno

Izvedba i postavljanje istraživačko-piezometarskih bušotina

Stručna služba Javne ustanove dana 03.studenoga 2022. godine sudjelovala je na terenskom uzorkovanju podzemnih voda na istražnim piezometrima koji su postavljeni u sklopu provedbe projekta "Izvedba i postavljanje istraživačko-piezometarskih bušotina". Projekt je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupno je postavljeno pet (5) piezometara na području Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.