Aktualno

Na Biljsku stepu stižu vidikovac, sjenice, klupe, stolovi i vanjski herbarij

U naselju Bilje ima posebnog bilja, ukratko bi se tako mogao sažeti projekt Hidden Landscape - Skriveni krajolici. U današnje užurbano vrijeme nerijetko ne primjećujemo neke naoko nevažne, ali zapravo bitne stvari o kojima Biljci žele educirati građane koji o botanici znaju manje.

Biljska će općinska uprava iskoristiti još jednu svoju posebnost u turističkom smislu. Na biljskom groblju nalazi se, kaže načelnik Željko Cickaj, posebna priroda, a nije Kopački rit - riječ je o jedinstvenoj Biljskoj stepi. U tu, još jednu u nizu posebnosti biljskog kraja, dobivenim će se sredstvima za sufinanciranje projekta uložiti 300.000 eura.

Projekt je to koji se radi s partnerima na ovom području, s udrugom Zeleni Osijek i Hrvatskim šumama. Ravnateljica Kulturno-razvojnog centra Bilje Ivana Plaščak pojasnila je kako su dio novca već iskoristili da bi nabavili mehanizaciju koja će poslužiti za taj projekt, ali i ostalo zelenilo koje se nalazi pod "jurisdikcijom" tvrtke Komunalno Bilje.

- Nakon nabavljenog multifunkcionalnog stroja, od većih nam aktivnosti preostaje krajobrazno uređenje na južnom djelu parcele mjesnog groblja. To je nova odmorišna i edukativna zona za sve posjetitelje spomenika prirode - Biljske stepe. Ovim krajobraznim uređenjem želimo Biljsku stepu prirodnim načinom izolirati i odvojiti od mjesnog groblja kako bi sam posjet stepi bio primjeren i mogao se neometano odvijati. U okviru aktivnosti krajobraznog uređenja modelirat ćemo staze od sipine, brežuljak koji će biti i manji vidikovac te ćemo postaviti elemente urbane opreme kako bi boravak na tom prostoru ljudima bio ugodniji - nabraja Ivana Plaščak.

Cickaj ističe kako će se na tom prostoru naći sjenice, klupe i stolovi, a kao jedna od atrakcija bit će postavljen vanjski herbarij s najistaknutijim biljnim vrstama na stepi. Riječ je o biljkama crnkasta sasa, mađarski divokozjak, šarena perunika, patuljasti bademić.

Važnost ovog dijela prirode našeg podneblja svakako je prepoznala i Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije koja je već i organizirala s Turističkom zajednicom općine Bilje - Kopački rit razgledanje s učenicima jedne od najvećih i rijetkih stepolikih livada u Hrvatskoj.

- Stepolika livada jedna je od zadnjih takvih površina u Hrvatskoj. Zbog jedinstvene i raznolike flore te rijetkih i ugroženih biljnih vrsta, Biljska stepa još je 2001. godine zaštićena kao spomenik prirode, a kao rijedak tip staništa uvrštena je u nacionalnu ekološku mrežu NATURA 2000 - navode u JU-u, kojoj je odnedavno na čelu Igor Ružička.


Izvor: Glas Slavonije/Darko Pejić
https://www.glas-slavonije.hr/507921/3/Stepa---skriveni-krajolik

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.