Aktualno

Naš Grizli je otišao u prihvatilište, a Kasandra je dobila akvarij

Naša žutouha kornjača koju smo nazvali Grizli preselila se u prihvatilište za invazivne kornjače u Noskovcima.  Tim prihvatilištem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Grizli je naša prva ulovljena kornjača na Bajeru Jug II u Osijeku, a ime je dobila jer je bila agresivna i grizla nas je. Druga kornjača koju smo zbrinuli je mala beba crvenouhe kornjače koju smo nazvali Kasandra, a pronašla ju je jedna obitelj u blizini jezera Borovik. Kasandra se nalazi u mini akvariju za kornjače, dužine je 3,30 cm i teži svega 8 grama. Kasandra će nam služiti za edukaciju o invazivnim kornjačama dok traje projekt, a kasnije ju planiramo kao i Grizlija prebaciti u prihvatilište. 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.