Aktualno

Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima

Temeljem članaka 16. stavak 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.), a u svezi članka 4. Odluke o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima u javnu raspravu od 19. lipnja 2023. godine (KLASA:352-05/23-01/5, URBROJ:2158-76-01-23-1), Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije objavljuje

 

Obavijest o provođenju javne rasprave
Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima 

Javna rasprava za Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja) provodi se javnim uvidom i javnim izlaganjem, a koje traje od 30 dana od 28. lipnja 2023. godine do 28. srpnja 2023. godine.  

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u Prijedlog Plana upravljanja i to: 

  1. Na internetskoj stranici Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije: (http://www.obz-zastita-prirode.hr/
  2. U prostorijama Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, na adresi: Županijska 4/III, 31000 Osijek, i to radnim danom od 8:00  do 14:00 sati  

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnost i zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog Plana upravljanja, zaključno s danom završetka javne rasprave, može: 

  • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, 
  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, 
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Županijska 4/III, 31000 Osijek, s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja“ i 
  • dostaviti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

te može postavljati pitanja o Prijedlogu Plana upravljanja na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici izrađivača Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima. 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Javno izlaganje Prijedloga plana upravljanja održat će se 19. srpnja 2023. godine (srijeda), s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Osječko – baranjske županije na adresi: Županijska 4, 31000 Osijek. 

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do ponedjeljka, 17. srpnja 2023. godine. 

Ova obavijest objavit će se na internetskoj stranici Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije: (http://www.obz-zastita-prirode.hr/) i dnevnom tisku („Glas Slavonije“). 

Obavijest o javnoj raspravi Dunav Vukovar PU009
Odluka o upućivanju Dunav Vukovar PU009
Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima PU009

RAVNATELJ:

Igor Ružička, dipl. iur

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.