Aktualno

Obilježen je Svjetski dan vlažnih staništa 2024

Dana 2. veljače obilježili smo Svjetski dan vlažnih staništa s bogatim programom. Vlažna staništa čine ekosustave koji se ubrajaju među najproduktivnija i biološki najbogatija područja na Zemlji, ali su i među najugroženijima. Uz njih je vezano više od 40 posto vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50 posto svih vlažnih staništa u svijetu.

U Edukacijskom posjetiteljskom centru Podravlje predstavljeni su rezultati Zimskog prebrojavanja ptica vodarica. Djelatnici JU za zaštitu prirode OBŽ u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode na području županije prebrojali su 20 934 ptice. Kada se tome dodaju podatci JU Park prirode Kopački rit, ukupno je na području županije prebrojano 56 623 ptice.

Obilježavanju u EPC Podravlje su nam se pridružili domaćini iz Hrvatske šume doo,  Hrvatske vode, Fakultet agrobiotehničkih znanosti koji su predstavili projekt Bioakustični monitoring ptica na području Park prirode Kopački rit i Osječko-baranjska županija, a naši posebni gosti bili su kolege iz Javna ustanova za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije.

U suradnji sa ZOO vrt Osijek, učenicima 2.b OŠ Franje Krežme održali smo predavanje „Vlažna staništa i dobrobit ljudi“ što je ujedno i tema ovogodišnjeg dana vlažnih staništa.

U Muzej likovnih umjetnosti Osijek u suradnji s Moss Art  organizirana je radionica "Inspirirani fundusom" koja je bila izuzetno posjećena.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.