Aktualno

Obilježena je 12. obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura - Drava

U petak, 10. veljače 2023. u Edukacijsko posjetiteljskom centru „Podravlje“ održana je svečanost obilježavanja 12. obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura – Drava. Regionalni park Mura – Drava je zaštićeno prirodno područje proglašeno 10. veljače 2011. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske koji se proteže kroz 5 županija: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko -baranjsku županiju ukupne površine 87.680,52 ha.

U organizaciji su nam pomogli kolege iz Hrvatskih šuma d.o.o. koji provode hvale vrijedan projekt "Naturavita" kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa a koji se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava.

Slavlju su se pridružili i kolege iz drugih županija koji upravljaju ovim zaštićenim područjem te su predstavili svoje projekte na tom području. Hvala Kopačkom ritu, Hrvatskim vodama, MUP-u, udruzi Zeleni Osijek, predstavnicima Danubeparksa, profesorima Prehrambeno tehnološkog fakulteta, našim kolegama iz Upravnog odjela županije te našem dožupanu Josipu Miletiću koji su s nama zajedno obilježili ovaj značajan datum u zaštiti prirode, te podržali naš rad.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.