Aktualno

Održana četvrta radionica za izradu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura - Drava

U utorak, 18.04.2023. u Edukacijsko - posjetiteljskom centru "Podravlje" održana je četvrta dionička radionicu za izradu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (Grupa 1) (šifra: PU 007), u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ za dionike s područja Osječko - baranjske županije.

Četvrta dionička radionica organizirana je u cilju završnog predstavljanja tema, podtema, općih i posebnih ciljeva plana upravljanja, završnog definiranja prijedloga aktivnosti za odabrane teme plana upravljanja te predstavljanja upravljačke zonacije.

S obzirom na veličinu plana i 5 Javnih ustanova koje sudjeluju u njegovoj izradi, naredih dana održat će se još dvije dioničke radionice, jedna za dionike Virovitičko - podravske i Koprivničko - križevačke županije, a druga za dionike Međimurske i Varaždinske županije.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.