Aktualno

Održana je druga dionička radionicu za izradu Plana upravljanja pod šifrom 009


15.2.2022. u Dalju u restoranu "Stari Mlin" održana je druga dionička radionicu za izradu Plana upravljanja pod šifrom 009 za područje ekološke mreže Dunav -Vukovar, posebni rezervat Vukovarske Dunavske ade, spomenik prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru te značajni krajobraz Erdut koji JU za zaštitu prirode Osječko - baranjske županije izrađuje zajedno s JU za zaštitu prirode Vukovarsko - srijemske županije.  

Ciljevi ove radionice bili su predstavljanje i revidiranje tema, podtema i općih ciljeva plana upravljanja, upoznavanje sa ciljevima i mjerama očuvanja vrsta i stanišnih tipova ekološke mreže Natura 2000, prikupljanje prijedloga  aktivnosti upravljanja za odabrane teme plana upravljanja.


O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.