Aktualno

PLASTIC FREE ZONE - POSTAVLJENE SU INFORMATIVNE TABLE I SPREMNICI

Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije je provela projekt „Plastic Free Zone – Zamislimo život bez plastike“ uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Postavljene su informativne table i spremnici koji su jedinstveni u Hrvatskoj, na 10 lokacija u Osječko-baranjskoj županiji: na tri lokacije u Osijeku, na dvije lokacije u Đakovu, u Bilju, Valpovu, Belišću, Našicama i Donjem Miholjcu. Želimo poslati svim građanima poruku da se što manje koristi plastika, a ako se već koristi, da se odlaže pravilno, na za to predviđenim mjestima. Uz promotivne materijale, slijede i edukacije koje će ustanova provoditi u cilju podizanja ekološke svijesti o smanjenju korištenje plastike i korištenju ekološki prihvatljivih predmeta.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.