Aktualno

Plastic Free Zone - Zamislimo život bez plastike

Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije provodi Projekt Plastic Free Zone - Zamislimo život bez plastike" Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Specifični cilj projekta je podupiranje mjera koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanje otpadne plastike i drugih vrsta otpada, u zaštićenim područjima. Kako bi građanima skrenuli pozornost na pravilno odlaganje plastike Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije postavila je informativne ploče i spremnike za odlaganje plastike, koji su jedinstvenog oblika i za sada jedini takvi u Hrvatskoj, po različitim lokacijama u Osječko-baranjskoj županiji.

 

 

 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.