Aktualno

Radionica - poljoprivreda, lov i ribolov

U sklopu izrade Plana upravljanja RP Mura-Drava (PU 007) održao se radni sastanak za grupe poljoprivreda, lov i ribolov u Noskovcima (JU VPŽ). Uz stručnjake za planiranje i facilitaciju, na sastanku su bili prisutni djelatnici javnih ustanova koji upravljaju područjem regionalnog parka iz Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, te  dionici relevantni za poljoprivredu, lov i ribolov. Na sastanku smo definirali pritiske i prijetnje, te smo zajedno s dionicima revidirali predložene aktivnosti s prethodno održanih dioničkih radionica.

Dionici su komentirali prijedloge općih i posebnih ciljeva te aktivnosti vezane za poljoprivredu, lov i ribolov.


 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.