Aktualno

Radionica "Šumarstvo" i "Vodno gospodarstvo" u svrhu izrade Plana upravljanja 007

23.5. u velikoj vijećnici Osječko - baranjske županije održana su 2 tematska sastanka radnih grupa za "Šumarstvo" i "Vodno gospodarstvo" u svrhu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura - Drava i pridruženim zaštićenim i područjima ekološke mreže (PU 007).

Ciljevi sastanaka bili su definirati pritiske i prijetnje na temu šumarstva i vodnog gospodarstva, raspraviti mogućnosti uključivanja sektora šuma i gospodarenja vodama u provedbu Plana upravljanja 007.


Zahvaljujemo se svim dionicima koji su aktivno sudjelovali i doprinijeli procesu izrade Plana upravljanja.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.