Aktualno

Svjetski dan roda

Dan roda u Hrvatskoj obilježava se na današnji dan, 24. kolovoza. U Osječko-baranjskoj županiji postoje dvije predstavnice vrsta iz porodice roda. Bijela roda (Ciconia Ciocnia) i crna roda (Ciconia nigra).

Bijela roda (Ciconia ciconia) je najpoznatija u našim krajevima. Možemo ju često vidjeti na krovovima kuća, električnim stupovima, močvarama, livadama i pašnjacima.

 

U Hrvatskoj bijela roda obitava u riječnim dolinama Save, Drave, Dunava, Kupe, Lonje i Česme jer lovi živi plijen - vodozemce, gmazove, kukce i male sisavce. Rode su selice i u proljeće mužjak prvi dolazi saviti gnijezdo. Vjerne su svojim gnijezdima. Mužjaci se sa selidbe obično prvi vraćaju na prošlogodišnja uspješna gnijezda i prihvaćaju prvu ženku koja im se tamo pridruži. Tijekom jedne sezone gniježđenja parovi su uglavnom monogamni. Rodino gnijezdo jedno je od većih među pticama. Imaju jedno leglo godišnje, a ženka u prosjeku snese od 3 do 5 jaja. Mladunci spolnu zrelost postižu nakon 3 do 4 godine. Na jesen rode odlaze na zimovanje u Afriku i Indiju, iako neke prezimljuju i na jugu Europe. Po prirodi su blage i zato što biraju naselja za gniježđenje, ljudi ih vole. No, upravo je čovjek uzrokovao određene poteškoće ovim pticama – radi razvoja poljoprivrede kroz povijest isušio je vlažne livade i poplavna područja koja su njihova prirodna staništa. Zbog toga im najviše pogoduje očuvanje ruralnih područja kao i očuvanje tradicionalne poljoprivrede.

Za razliku od bijele rode, crna roda (Ciconia nigra) manje je društvena ptica koja gnijezdo savija duboko u šumi. Uglavnom preferira prostrane šume i duga visoka stabla na kojima savija svoje ogromno gnijezdo. Hrani se uz potoke, močvare, obale rijeka, a povremeno i na travnjacima. Obično izbjegava velika vodena tijela i guste šume, a prilikom gniježđenja posebno izbjegava  ljude. Rasprostranjenost joj je šira od bijele rode pa nastanjuje prikladna staništa umjerenog pojasa Euroazije sve do obala Tihog oceana. Raštrkano se gnijezdi i u području od Malawija, Namibije do Južnoafričke republike, a zimuje u Africi i južnoj Aziji. I bijela i crna roda strogo su zaštićene vrste te ih je zabranjeno hvatati, ubijati ili uznemiravati, posebno u vrijeme gniježđenja, podizanja mladih i selidbe, kao ni uzimati jaja, uništavati gnijezda ili oštetiti područja gdje se razmnožavaju i odmaraju.


 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.