Aktualno

Treća dionička radionica...

Treća dionička radionica za izradu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU007) u Koprivnici

U utorak 08. ožujka 2022. održana je Treća dionička radionica za izradu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU007) u Koprivnici.
Ciljevi radionice bili su predstavljanje evaluacije stanja i općih ciljeva Plana upravljanja, predstavljanje ciljeva i mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa, prikupljanje prijedloga aktivnosti upravljanja za sve upravljačke teme.

Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU007) izrađuje se za regionalni park, pridružena područja, te za područje ekološke mreže NATURA 2000 i to 8 (POVS) područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove i 4 (POP) područja očuvanja značajna za ptice.


O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.