Aktualno

Voda je resurs bez koga se ne može, čuvajmo okoliš i vodu!

U organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek danas (19. svibnja 2022. godine) otvorena je 9. Međunarodna konferencija „Voda za sve“.

Uz Osječko-baranjsku županiju kao glavnog pokrovitelja, pokrovitelji Konferencije su zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Vukovarsko-srijemska županija i Grad Osijek.Sudionike ovog međunarodnog znanstveno-stručnog skupa pozdravili su župan Ivan Anušić, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Marko Šiljeg.

- Hrvatska je po bogatstvu voda na četvrtom mjestu u Europi, a po kvaliteti gotovo na vrhu, pa smo na 9. Međunarodnu konferenciju „Voda za sve“ pozvali uvažene znanstvenike i stručnjake koji će nam prezentirati najnovije spoznaje, znanja i tehnologije kako na što kvalitetniji i ekološki prihvatljiviji način gospodariti vodama. Glavne teme konferencije su podzemne vode, racionalno gospodarenje vodama u poljoprivredi te gospodarenje vodama u RH danas i ubuduće - kazala je prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, predsjednica Organizacijskog odbora Konferencije „Voda za sve 2022.“.

Državni tajnik Marko Šiljeg istaknuo je kako su ulaganja u vodno-komunalni sektor u Hrvatskoj - odnosno da bi se parametri vode za piće, otpadnih i podzemnih voda doveli na standarde koje propisuju europske direktive o vodama - vrijedna kao izgradnja 11 peljeških mostova. Posebno je naglasio kako smo zavaljujući znanju hrvatskih stručnjaka i Vodovoda-Osijek došli do rješenja da prirodnog arsena praktično nema u vodi.


- Prema kapacitetima, potencijalima, rezervama i uopće stanju voda možemo biti zadovoljni ukupnim stanjem voda na području Osječko-baranjske županije. Dvije velike rijeke, Dunav i Dravu, te niz manjih rijeka, akumulacija i jezera koje ima OBŽ su dostatne za funkcioniranje poljoprivrede i životne potrebe građana. Međutim, kada govorimo o zaštiti voda tu možemo i moramo napraviti puno više. Pokrivenost kanalizacijskom mrežom je vrlo dobra, što je važno i za zaštitu voda, no imamo industrijska i druga zagađenja koja su svakodnevna, između ostalih i kod korištenja pesticida, herbicida i drugih sredstava u poljoprivredi, na što moramo paziti jer utječe i utjecat će na kvalitetu naše vode. Na to moramo paziti te se bolje ekološki ponašati prema prostoru na komu živimo i na taj način ćemo sačuvati vodu. Voda je budućnost, kao i sustavi navodnjavanja koje radimo, a znamo da zbog klimatskih promjena u svijetu, pa i u Hrvatskoj ima sve manje vode i stoga moramo voditi brigu o budućnosti. Ako se za budućnost budemo sada pripremali, sigurno ćemo je dočekati spremno, a ako se budemo ponašali kao da je voda ovdje prisutna sama po sebi, onda u budućnosti nećemo imati dobru situaciju. Voda je resurs bez koga se ne može i zato moramo čuvati okoliš, a time i vodu - poručio je župan Ivan Anušić.

Fotografije možete vidjeti na linku: OVDJE

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.