Aktualno

XVI. Skup stručnih službi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Ove godine se  XVI. Skup stručnih službi održao u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u hotelu Osmine u Slanom. Domaćin ovogodišnjeg Skupa je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj Skupova stručnih službi je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja a prisustvuju mu predstavnici institucija u Republici Hrvatskoj kojima je djelatnost usko vezana uz zaštitu prirode, a to su djelatnici stručnih službi javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode do županijskih i gradskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode te predstavnika gradskih i županijskih upravnih odjela nadležnih za poslove zaštite prirode, kao i djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode resornog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji su glavni organizatori ovog stručnog okupljanja.

Sudionici skupa su imali priliku vidjeti i prvi posebni herpetološki rezervat u Republici Hrvatskoj, Lokve u Majkovima smješten u Općini Dubrovačko primorje. Lokve su značajne kao stanište strogo zaštićene vrste, riječne kornjače (Mauremys rivulata).

Osim zaštićenih dijelova prirode sudionici Skupa posjetili su i Kuću meda  Majkovima, te Solanu u Stonu koja je jedna od tri solane u Hrvatskoj , najstarija je u Europi i moguće na svijetu. Potječe iz 14.stoljeća te je i danas u funkciji, zatim Muzej vinogradarstva i vinarstva Putniković koji je prvi takav muzej u Hrvatskoj. Osim obilazaka zaštićenih dijelova prirode, sudionici Skupa su također imali priliku degustirati i plavog raka (Callinectes sapidus) koji je invazivna strana vrsta a ujedno gledati kako se priprema. S obzirom da je riječ o deliciji koju je potrebno uklanjati iz ekosustava, Javna ustanova DNŽ  u sklopu projekta CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija- Hrvatska, provodi zdravstveno ispitivanje mesa plavog raka te se utvrđuju njegove nutritivne vrijednosti. Također su sudionici Skupa imali priliku i degustirati i kamenice uz edukaciju o školjkarstvu i uzgoju kamenica u posebnom rezervatu Malostonski zaljev i Malo more.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.