Aktualno

Započelo uklanjanje bodljobradog raka

Ovaj tjedan započeli smo proljetno/ljetni izlov invazivne strane vrste bodljobradog raka (𝘖𝘳𝘤𝘰𝘯𝘦𝘤𝘵𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘮𝘰𝘴𝘶𝘴) na rijeci Vuki kod naselja Budimci u sklopu projekta "KoRaK za prirodu".  Uklanjanje se provodi sukladno metodologiji za kontrolu populacija invazivnih stranih vrsta rakova tako da se u vremenskom periodu od uzastopno 20 dana postavljaju vrše i umjetna skloništa za rakove te se jedinke izuzimaju iz prirode. Lokacija za uklanjanje je definirana tako da je tijekom određivanja fronte širenja zabilježena betonska stepenica koja onemogućuje širenje bodljobradog raka uzvodno od nje gdje je zabilježena prisutnost riječnog raka (𝘈𝘴𝘵𝘢𝘤𝘶𝘴 𝘢𝘴𝘵𝘢𝘤𝘶𝘴), ali ne i bodljobradog raka. Bodljobradi rak uklanja se nizvodno od betonske stepenice.

Nekoliko informacija o bodljobradom raku:

Bodljobradi rak porijeklom je iz Sjeverne Amerike, a od drugih slatkovodnih deseteronožnih rakova razlikuje se prisustvom poprečnih crvenih pruga na gornjem dijelu zatka.

Bodljobradi rak je zabilježen u Hrvatskoj u kontinentalnoj regiji, primarno na Dunavu (cijeli tok) i Dravi (nizvodni dio toka).

Bodljobradi rak ima visok štetni utjecaj na zavičajne vrste tako da prenosi račju kugu, bolest na koju su oni otporni a smrtonosna je za autohtone vrste, u kompeticiji je za hranu i stanište te je izuzetan predator drugih vodenih organizama.

 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.