Aktualno

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica

Krajem prošlog tjedna započeli smo sa zimskim prebrojavanjem ptica vodarica. Do sada smo obišli područje rijeke Drave od Osijeka do ušća u Dunav, Aljmaški rit te jezera Jošavu, Borovik i Lapovac. Na terenu su nam pomogli djelatnici Kopačkog rita i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode.Ukupno smo zabilježili 2682 ptice, od kojih su dominirale divlje patke (Anas platyrhynchos) s 1844 jedinke. Osim njih vidjeli smo sive čaplje (Ardea cinerea) i velike bijele čaplje (Ardea alba), velike vrance (Phalacrocorax carbo), riječne galebove (Chroicocephalus ridibundus) i dr.

Također vidjeli smo i neke zanimljive zimske goste kao što je 48 velikih ronaca (Mergus merganser) i crvenogrli plijenor (Gavia stellata). Do kraja siječnja 2023. godine provest ćemo zimsko prebrojavanje ptica vodarica i na drugim lokacijama u Osječko-baranjskoj županiji pod nadležnošću Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.