Aktualno

Monitoring vidre

Djelatnici Javne ustanove za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije su u sklopu svojih redovnih aktivnosti obavili monitoring ciljne vrste Vidre (Lutra lutra) na području ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica.

Edukativne radionice po školama

 Djelatnici Javne ustanove za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije su u suradnji s Muzejom likovnih umjetnosti Osijek ponovo na terenu. Ovaj put, teme edukativnih radionica su recikliranje, razvrstavanje otpada, zbrinjavanje plastike, briga o okolišu, čovjek i priroda, biološka raznolikost i još mnoštvo drugih tema. Za sada su radionice održane u OŠ Mladost i OŠ August Šenoa u Osijeku i u OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu.

Obilježena je 12. obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura - Drava

U petak, 10. veljače 2023. u Edukacijsko posjetiteljskom centru „Podravlje“ održana je svečanost obilježavanja 12. obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura – Drava. Regionalni park Mura – Drava je zaštićeno prirodno područje proglašeno 10. veljače 2011. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske koji se proteže kroz 5 županija: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko -baranjsku županiju ukupne površine 87.680,52 ha.

Spašen je orao štekavac

U srijedu, 09.02.2023. Služba čuvara prirode JU za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije je pronašla ozlijeđenog orla štekavca na lokaciji spašavanja Regionalni park Mura-Drava (Aljmaški rit) između 2. i 1. kilometra na rijeci Dravi.

Međunarodni dan vlažnih staništa

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana vlažnih staništa, koji se svake godine u svijetu obilježava 02. veljače, u prostorijama prijemnog centra Parka prirode Kopački rit predstavljeni su rezultati zimskog prebrojavanja ptica vodarica (IWC) 2023. na području Osječko-baranjske županije.

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica

Krajem prošlog tjedna započeli smo sa zimskim prebrojavanjem ptica vodarica. Do sada smo obišli područje rijeke Drave od Osijeka do ušća u Dunav, Aljmaški rit te jezera Jošavu, Borovik i Lapovac. Na terenu su nam pomogli djelatnici Kopačkog rita i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode.Ukupno smo zabilježili 2682 ptice, od kojih su dominirale divlje patke (Anas platyrhynchos) s 1844 jedinke. Osim njih vidjeli smo sive čaplje (Ardea cinerea) i velike bijele čaplje (Ardea alba), velike vrance (Phalacrocorax carbo), riječne galebove (Chroicocephalus ridibundus) i dr.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.