Aktualno

Izvedba i postavljanje istraživačko-piezometarskih bušotina

Stručna služba Javne ustanove dana 03.studenoga 2022. godine sudjelovala je na terenskom uzorkovanju podzemnih voda na istražnim piezometrima koji su postavljeni u sklopu provedbe projekta "Izvedba i postavljanje istraživačko-piezometarskih bušotina". Projekt je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupno je postavljeno pet (5) piezometara na području Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj.

Oprez – strane vrste! Samo zajedno možemo spriječiti unos novih stranih vrsta

• Invazivne strane vrste biljaka i životinja ugrožavaju bioraznolikost, a štete koje uzrokuju u zemljama Europske unije iznose preko 12 milijardi € godišnje.
• Poduzimanjem specifičnih aktivnosti, javnost i tvrtke mogu pridonijeti sprječavanju širenja invazivnih stranih vrsta.

Nova kampanja podizanja svijesti javnosti na razini Europe poziva sve na sprječavanje širenja invazivnih stranih vrsta.

Sastanak projektnih partnera za projekt Riverside

U srijedu, 26. listopada 2022. godine  u Posjetiteljskom centru Dravska priča održan je sastanak projektnih partnera projekta Riverside.
Na sastanku su sudjelovali članovi projektnih timova partnera iz Mađarske i Hrvatske, te predstavnica Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije – VIDRA, kao tehnička i stručna pomoć svim partnerima.
Nakon uvodnih pozdravnih riječi ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, uslijedila je prezentacija o zajedničkoj politici upravljanja očuvanjem prirode Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Glavne teme su bile: što se želi postići s zajedničkom politikom upravljanja, koji su  njeni  ciljevi i aktivnosti.

Plastic Free Zone - Zamislimo život bez plastike

Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije provodi Projekt Plastic Free Zone - Zamislimo život bez plastike" Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Specifični cilj projekta je podupiranje mjera koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanje otpadne plastike i drugih vrsta otpada, u zaštićenim područjima. Kako bi građanima skrenuli pozornost na pravilno odlaganje plastike Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije postavila je informativne ploče i spremnike za odlaganje plastike, koji su jedinstvenog oblika i za sada jedini takvi u Hrvatskoj, po različitim lokacijama u Osječko-baranjskoj županiji.

 

 

 

Obavijest o provođenju javne rasprave

Javna rasprava za Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja) provodi se javnim uvidom i javnim izlaganjem, a koje traje od 30 dana od 24. listopada 2022. godine do 23. studenog 2022. godine.


Plan upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje

Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje
 

Tri grada jedna rijeka

Međunarodni dan rijeke Drave ove se godine na području Osječko-baranjske županije obilježio od 22. do 24. rujna raznovrsnim i atraktivnim programom pod nazivom “Tri grada jedna rijeka”.

Program obilježavanja Dana rijeke Drave započeo je u Velikoj vijećnici  na temu „Projekti i izazovi zaštite i održivog razvoja uz rijeku Dravu“ s ciljem predstavljanja projekata koji doprinose očuvanju jedne od posljednjih prirodnih rijeka u Europi, modele održivog razvoja te mogućnosti razvoja turizma uz rijeku Dravu te projekte na području UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Projekte su predstavili Osječko-baranjska županija - Upravni odjel za turizam, kulturu i sport, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Udruga Zeleni Osijek, Grad Belišće, JU Park prirode Kopački rit i JU za zaštitu prirode Osječko – baranjske županije.
 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.