Aktualno

Radionica - poljoprivreda, lov i ribolov

U sklopu izrade Plana upravljanja RP Mura-Drava (PU 007) održao se radni sastanak za grupe poljoprivreda, lov i ribolov u Noskovcima (JU VPŽ). Uz stručnjake za planiranje i facilitaciju, na sastanku su bili prisutni djelatnici javnih ustanova koji upravljaju područjem regionalnog parka iz Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, te  dionici relevantni za poljoprivredu, lov i ribolov. Na sastanku smo definirali pritiske i prijetnje, te smo zajedno s dionicima revidirali predložene aktivnosti s prethodno održanih dioničkih radionica.

Dionička i Interna radionica za izradu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077)

09. lipanja 2022. u Kulturnom centru Bilje održana duga dionička radionica za izradu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci te Spomenikom prirode Biljsko groblje (PU 077). Ciljevi ove radionice obuhvaćali su prikupljanje komentara na opis područja i evaluaciju stanja; prikupljali su se prijedlozi aktivnosti upravljanja te identifikacija suradnika i potencijalnih izvora financiranja. Završni dio radionice predviđen je za prioritizaciju aktivnosti koje će biti uključene u plan.

FOTO NATJEČAJ „SRCE DUNAVA“

Povodom Međunarodnog dana Dunava Javna ustanova Parka prirode Kopački rit u suradnji s Javnom ustanovom za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije raspisuje foto natječaj „Srce Dunava“.
 
Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu rijeke Dunav i njegovih pritoka kao i Parka prirode Kopački rit, te na taj način osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj Europske Amazone.
 
Park prirode Kopački rit nalazi se točno na sredini toka rijeke Dunav i ovdje tvori jedno od najljepših poplavnih područja velike bioraznolikosti te se stoga često naziva i Srce Dunava.

Sretan vam Dan Osječko-baranjska županija! Uživajte u kadrovima prirodnih vrijednosti naše županije!

Sretan vam Dan Osječko-baranjska županija! Uživajte u kadrovima prirodnih vrijednosti naše županije!
Video link

Voda je resurs bez koga se ne može, čuvajmo okoliš i vodu!

U organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek danas (19. svibnja 2022. godine) otvorena je 9. Međunarodna konferencija „Voda za sve“.

Radionica "Šumarstvo" i "Vodno gospodarstvo" u svrhu izrade Plana upravljanja 007

23.5. u velikoj vijećnici Osječko - baranjske županije održana su 2 tematska sastanka radnih grupa za "Šumarstvo" i "Vodno gospodarstvo" u svrhu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura - Drava i pridruženim zaštićenim i područjima ekološke mreže (PU 007).

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.