Aktualno

Obilježavanje Svjetskog dana hrane pod sloganom „Voda je život, voda je hrana“

Stručna služba Javne ustanove u ponedjeljak 16.10.2023. sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana hrane pod sloganom „Voda je život, voda je hrana“ u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije.

U sklopu obilježavanja održan je okrugli stol pod nazivom „Inteligentno upravljanje vodnim resursima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“ upravo se raspravljalo o gore navedenim temama, a gosti okruglog stola uz Darju Sokolić, ravnateljicu HAPIH-a, domaćina i organizatora, sudjelovali su i Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zvonimir Zdunić, ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek, Mirna Habuda-Stanić, redoviti prof. Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te Marinko Pleština, član Uprave Jamnice.

Govornici na okruglom stolu složili su se da je Hrvatska bogata izvorima pitke vode, zbog čega nerijetko njezinu dostupnost uzimamo zdravo za gotovo. Trebamo biti svjesni kako prava vrijednost vode nije u njezinoj konačnoj cijeni, iako je postala predmetom trgovine na vodećim svjetskim burzama. Za naša kućanstva, proizvodnju hrane, zdravlje, obrazovanje, gospodarstvo i očuvanje prirode voda je od neprocjenjive vrijednosti.

Održan je 17. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže iz cijele Hrvatske

Stručna služba Javne ustanove sudjelovala je na 17. Skupu stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže iz cijele Hrvatske

Ovogodišnji skup stručnih službi održao se od 10. do 12. listopada 2023. na Brijunima, u organizaciji Nacionalni Park Brijuni i javne ustanove Natura Histrica.

Tema ovogodišnjeg skupa bila je obnova prirode, odnosno restauracija staništa uz što su održana brojna predavanja i podijeljena iskustva javnih ustanova u provedbi povezanih aktivnosti i projekata. Također, drugi dan skupa imali smo priliku posjetiti nekoliko zaštićenih područja u Istarskoj županiji gdje su nam na licu mjesta predstavljeni projekti restauracije.

HORIZON PROJEKT CLIMEMPOWER

Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽ, kao partneri na EU Horizon projektu pod nazivom ClimEmpower, sudjelovali su na trodnevnoj početnoj konferenciji u Beču. Glavni naglasak svih projektnih aktivnosti je na izradi strategija, modela i aplikacija za prilagodbu odnosno smanjenje utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju i zaštićena područja. U projekt je uključeno 14 partnera iz 7 zemalja (Hrvatska, Austrija, Italija, Španjolska, Grčka, Cipar i V. Britanija), a vodeći partner je AIT Austrian Institute of Technology iz Austrije.

ISTRAŽIVANJE OBIČNE LISANKE (𝑈𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑎𝑠𝑢𝑠𝑠) NA PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE BREZNICA

Obična lisanka (𝑈𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑎𝑠𝑢𝑠𝑠) slatkovodni je školjkaš koji se pojavljuje u srednjim i donjim tokovima brzih potoka i manjih rijeka. Povoljno stanište karakterizira pjeskovito muljeviti supstrat s malom količinom krupnijih kamenčića te čista, kisikom bogata voda, odnosno bistri salmonidni potoci s visokom produktivnošću i koncentracijom kalcija. Na globalnoj razini, vrsta prema IUCN-u ima status EN (ugrožena).
2010. godine kod mjesta Majar na Breznici zabilježena je najveća gustoća populacije ove vrste u Hrvatskoj. Na 5 metara duljine toka zabilježeno je više od 100 jedinki ovog školjkaša zbog čega je područje proglašeno kao značajno za očuvanje vrste. Ponovljenim istraživanjem od angažiranog stručnjaka za vrstu 2022. godine u sklopu izrade Plana upravljanja, vrsta nije pronađena te je područje proglašeno kao nepovoljno za vrstu.
Djelatnici JU za zaštitu prirode OBŽ danas su obišli Breznicu s ciljem pronalaska obične lisanke. Obična lisanka pronađena je na nekoliko lokaliteta te su stanišni uvjeti i dalje povoljni za vrstu, a slijedi detaljniji monitoring od strane JU kako bi se dobili bolji podatci o brojnosti i rasprostranjenosti na ovom području.
Također, zabilježili smo i tragove druge ciljne vrste na području, vidre (𝐿𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑢𝑡𝑟𝑎).

Otvoren foto natječaj "Živjeti s Dravom"

Povodom Međunarodnog Dana rijeke Drave JU za zaštitu prirode OBŽ raspisuje foto natječaj pod nazivom „Živjeti s Dravom“.

Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu i jedinstvenu biološku raznolikost rijeke Drave, te na taj način osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj Europske Amazone.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.