Aktualno

Monitornig crvene vjeverice (Sciurus vulgaris) u perivoju J.J.Strossmayera u Đakovu

Izvršen je nadzor i monitoring Perivoja J.J.Strossmayera u Đakovu kako bi utvrdili prisutnost crvene vjeverice (Sciurus vulgaris).
Stručna služba nije utvrdila prisutnost crvene vjeverice (Sciurus vulgaris) na području perivoja, ali je utvrđena prisutnost ovih vrsta ptica: gavran  (Corvus corax), velika sjenica (Parus major),vrabac (Passer domesticus),češljugar (Carduelis carduelis), škanjac (Buteo buteo), siva vrana (Corvus cornix), brgljez (Sitta europaea), veliki djetlić (Dendrocopos major), golub grivnjaš (Columba palumbus), gačac (Corvus frugilegus), zeba (Fringilla coelebs), crvenoglavi djetlić (Dedrocopos medius).

Svjetski dan divljih vrsta

„Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava“
 
Ujedinjeni narodi u prosincu 2013. godine proglasili su 03. ožujka Svjetskim danom divljih vrsta. Od tada ovaj dan obilježava se svake godine u cijelom svijetu s ciljem edukacije javnosti o sveukupnoj raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta na Zemlji, te podizanja svijesti o potrebi i važnosti njihova očuvanja, kao i sve raširenijem problemu ilegalne trgovine divljim vrstama.

Održana je druga dionička radionicu za izradu Plana upravljanja pod šifrom 009


15.2.2022. u Dalju u restoranu "Stari Mlin" održana je druga dionička radionicu za izradu Plana upravljanja pod šifrom 009 za područje ekološke mreže Dunav -Vukovar, posebni rezervat Vukovarske Dunavske ade, spomenik prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru te značajni krajobraz Erdut koji JU za zaštitu prirode Osječko - baranjske županije izrađuje zajedno s JU za zaštitu prirode Vukovarsko - srijemske županije.  

Međunarodni dan vlažnih i močvarnih staništa - moto 2022 "Očuvanje vlažnih staništa - za ljude i prirodu"

2. veljače 2022. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana vlažnih i močvarnih staništa kako bi naglasili važnost močvara, posebno kao staništa ptica močvarica. Djelatnici stručne službe  JU OBŽ,  JUPP Kopački ritom i  članovi HDZPP-a su iznijeli rezultate  tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica vodarica (IWC) na području Osječko – baranjske županije i posebno za PP Kopački rit koji je jedino ramsarsko područje u Osječko – baranjskoj županiji. Upravo zbog toga je važan datum obilježavanja vlažnih staništa upravo jer je  2.2. 1971. potpisana Ramsarka konvencija koja za cilj ima očuvanje i zaštitu močvarnih područja koja su od presudne važnosti za opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Države potpisnice konvencije se obvezuju na očuvanje močvarnih staništa na vlastitom teritoriju.

Prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom


Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077)

 
U petak, 28. siječnja u Bistrincima održana je prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077). Na radionici s dionicima se raspravljalo o vrijednostima i snagama područja, pritiscima i prijetnjama te su se revidirali opći ciljevi i vizija područja.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.