Aktualno

TRI GRADA JEDNA RIJEKA, PROGRAM - 22., 23 i 24.09. 2022

23.09. 2022. PETAK

 OSIJEK 

10:00 SATI

LOKACIJA: VELIKA VIJEĆNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

PREDSTAVLJANJE PROJEKATA NA PODRUČJU UNESCO REZERVATA BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV, A POSEBNO RIJEKE DRAVE

Foto natječaj ˝Živjeti s Dravom˝.

Povodom Međunarodnog Dana rijeke Drave JU za zaštitu prirode OBŽ raspisuje foto natječaj ˝Živjeti s Dravom˝.

Opći uvjeti natječaja:

• Sudionici natječaja mogu biti stanovnici Osječko-baranjske županije i šire bez obzira na dob;

• Zadatak natječaja je fotografiranje rijeke Drave ili zanimljivog detalja vezanog za rijeku Dravu;

FIŠIJADA

Poštovani,
 
Otvorene su prijave za 25. otvoreno gradsko natjecanje u kuhanju fiš paprikaša, koje će se ove godine održati u okviru obilježavanja Međunarodnog dana rijeke Drave u Donjem Miholjcu.
 

Svjetski dan roda

Dan roda u Hrvatskoj obilježava se na današnji dan, 24. kolovoza. U Osječko-baranjskoj županiji postoje dvije predstavnice vrsta iz porodice roda. Bijela roda (Ciconia Ciocnia) i crna roda (Ciconia nigra).

Bijela roda (Ciconia ciconia) je najpoznatija u našim krajevima. Možemo ju često vidjeti na krovovima kuća, električnim stupovima, močvarama, livadama i pašnjacima.

 

Monitoring vidre i lisanke na području Breznice

Uz vidru (Lutra lutra), područje ekološke mreže na rječici Breznici od Levanjske Varoši do naselja Kondrić za ciljnu vrstu ima i jednog školjkaša, običnu lisanku (Unio crassus).
U sklopu izrade Plana upravljanja za ovo područje angažirani su dodatni stručnjaci za vrste Vlatko Rožac i Momir Paunović s kojima smo obišli spomenuto područje te utvrdili stanje vodotoka i postojeće negativne utjecaje na lisanku kako bi mogli planirati aktivnosti, ciljeve i mjere očuvanja za ovu vrstu, a za vidru smo našli tragove: otiske šapa, izmet, puteve kroz vegetaciju koje koristi kako bi došla do vode.

Srce Dunava – Kopački rit – RIVERSIDE

Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ i JUPP Kopački rit zajedničkim snagama obilježili su Međunarodni dan Dunava koji se u svim podunavskim zemljama 29. lipnja, a obilježen je u 02. srpnja 2022. godine sa zanimljivim sadržajem. Predstavljanjem projekata, radionicama, degustacijama jela, glazbenim programom, foto izložbom i odabirom najbolje fotografije. 

Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ predstavila je svoj dvogodišnji prekogranični projekt Riverside.

Projekt se financira u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020., ukupne je vrijednosti 954.250,40 eura, od čega je udio Europske unije 85 %, odnosno 811.112,83 eura.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.