Aktualno

Održana je druga dionička radionicu za izradu Plana upravljanja pod šifrom 009


15.2.2022. u Dalju u restoranu "Stari Mlin" održana je druga dionička radionicu za izradu Plana upravljanja pod šifrom 009 za područje ekološke mreže Dunav -Vukovar, posebni rezervat Vukovarske Dunavske ade, spomenik prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru te značajni krajobraz Erdut koji JU za zaštitu prirode Osječko - baranjske županije izrađuje zajedno s JU za zaštitu prirode Vukovarsko - srijemske županije.  

Međunarodni dan vlažnih i močvarnih staništa - moto 2022 "Očuvanje vlažnih staništa - za ljude i prirodu"

2. veljače 2022. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana vlažnih i močvarnih staništa kako bi naglasili važnost močvara, posebno kao staništa ptica močvarica. Djelatnici stručne službe  JU OBŽ,  JUPP Kopački ritom i  članovi HDZPP-a su iznijeli rezultate  tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica vodarica (IWC) na području Osječko – baranjske županije i posebno za PP Kopački rit koji je jedino ramsarsko područje u Osječko – baranjskoj županiji. Upravo zbog toga je važan datum obilježavanja vlažnih staništa upravo jer je  2.2. 1971. potpisana Ramsarka konvencija koja za cilj ima očuvanje i zaštitu močvarnih područja koja su od presudne važnosti za opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Države potpisnice konvencije se obvezuju na očuvanje močvarnih staništa na vlastitom teritoriju.

Prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom


Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077)

 
U petak, 28. siječnja u Bistrincima održana je prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077). Na radionici s dionicima se raspravljalo o vrijednostima i snagama područja, pritiscima i prijetnjama te su se revidirali opći ciljevi i vizija područja.

RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

U petak, 21. siječnja u interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici održana je prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom Lonđa, Glogovica, Breznica. Pri izradi ovog plana sudjeluju Javne ustanove iz tri županije: Osječko - baranjske, Požeško - slavonske i Brodsko - posavske. Na radionici s dionicima se raspravljalo o vrijednostima i snagama područja, pritiscima i prijetnjama te su se revidirali opći ciljevi i vizija područja.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.