Aktualno

Prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom


Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077)

 
U petak, 28. siječnja u Bistrincima održana je prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom Biljsko groblje, Bistrinci i Petrijevci (PU 077). Na radionici s dionicima se raspravljalo o vrijednostima i snagama područja, pritiscima i prijetnjama te su se revidirali opći ciljevi i vizija područja.

RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

U petak, 21. siječnja u interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici održana je prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja ekološkom mrežom Lonđa, Glogovica, Breznica. Pri izradi ovog plana sudjeluju Javne ustanove iz tri županije: Osječko - baranjske, Požeško - slavonske i Brodsko - posavske. Na radionici s dionicima se raspravljalo o vrijednostima i snagama područja, pritiscima i prijetnjama te su se revidirali opći ciljevi i vizija područja.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.