Ekološka mreža

Područja ekološke mreže Natura 2000 u nadležnosti JUZZP

Područja ekološke mreže Natura 2000 u nadležnosti JU za zaštitu prirode Osječko – baranjske županije:

POP – Područja očuvanja značajna za ptice

HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR1000011

HR1000015 Srednji tok Drave

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR1000015

HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR1000016

POVS – Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove

HR2000372 Dunav – Vukovar

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2000372

HR2000573 Petrijevci

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2000573

HR2000623 Šume na Dilj gori

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2000623

HR2000728 Biljsko groblje

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2000728

HR2000730 Bistrinci

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2000730

HR2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2001085

HR2001086 Breznički ribnjak (Ribnjak Našice)

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2001086

HR2001308 Donji tok Drave

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2001308

HR2001328 Lonđa, Glogovica i Breznica

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2001328

HR2001354 Područje oko jezera Borovik

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR2001354

HR5000015 Srednji tok Drave

https://interni.bioportal.hr/ekomreza/natura/report/site?site-code=HR5000015

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.