Flora i fauna

Regionalno izumrle svojte RU

Europska vidrica: European Mink, Mustela lutreola
 Lokaliteti: U Hrvatskoj su nađeni povijesni podaci jedino u izvješću Šumskog ureda vlastelinstva Prandau u Donjem Miholjcu. Zabilježeni su u Dravskoj šumi kod Donjeg Miholjca. Ovaj djelomično vodeni mesojed slične ekološke niše kao vidra naseljavao je potoke, male i veće rijeke s gustom obalnom vegetacijom,te močvare i obale jezera.

Dabar:   Casror fiber


Lokaliteti:  Autohtoni dabar živio je u međurječju Panonske nizine do pred kraj 19. stoljeća. Dabar živi u jezerima, manjim rijekama, kanalima i umjetnim jezerima obraslim vrbama i topolama. Hrani se grančicama i korom mekanih listača, vrbama, topolama i johama, ali može počiniti štete i u kukuruzištima. Njegove aktivnosti u prirodi (gradnja brana) doprinose održavanju biološke raznolikosti.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.