Flora i fauna

Ugrožene svojte EN

Sivi dugoušan: Plecotus austriacus

Lokaliteti: U Hrvatskoj zabilježen samo u Gorskom kotaru, na Kordunu, u Zagrebu i panonskom dijelu u nizinskom i brežuljkastom području. Naseljava nizinska i podgorska područja, često uz naselja. Porodiljske kolonije u krovištima zgrada i crkvenim tornjevima. Lovi na otvorenom, a plijen su mu najčešće leptiri iz skupine sovica. Zimuje u špiljama.

Dugokrili pršnjak: Miniopterus schreibersii

Lokaliteti: Zabilježen je u čitavoj Hrvatskoj, od Slavonije (Banovo brdo u Baranji), do Dalmacije,a zabilježen je i na udaljenim otocima (Lastovu, Visu). Vrsta je izrazita selica, zabilježene su migracije od preko 1300 km. Nedavno je pronađena prva zimska kolonija kod Opuzena.Poglavito špiljska vrsta, ali nađena je i u rudnicima, te napuštenim podrumima. Često mijenja sklonište i ljeti i zimi. Lovi visoko u zraku iznad šuma i polja

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.