Flora i fauna

Kritično ugrožene svojte CE

Izumrle svojte CR:

Aeuropus littoralis- primorska obalnicaPrimorska obalnica je zeljasta trajnica , s podzemnim vriježama dugim do 1m. Stabljika je duga 10-25 cm, ponekad i duža, uspravna ili povijena, nosi listove. Listovi su kruti, dugii 5cm ili, češće, kraći, uspravni ili koso stršeći, raspoređeni dvoredni. Plojka listaje smotana. Cvat je gusta metlica, slična isprekidanom klasu, duguljasta, duga 2,5-5 cm. Klasići su s 4-10 cvijetova, pljevice nejednake, donja 1-4, a gornja  s 3-6 žila. Obuvenac je dug 3-4 mm, s kratkim šiljkom ( 0,1-0,3mm).

Agropyron cristatum L.- češljasta pirikaVišegodišnja biljka s kratkim vlaknastim podankom. Stabljika ispod klasa je često mekano dlakava, a u bazalnom dijelu nije nabrekla. Sterilni izdanci su kratki. Listovi, su hrapavičasti, s gornje strane više ili manje dlakavi, a s donje goli. Klas je izduženo jajast, izraženo sužen prema vrhu, s jasno vidljivim prekidima među klasićima. Pljevice su hrapavičaste ili treptaste na vrhu. Raste na suhim travnjacima, u Hrvatskoj se nalazi uz Dunav od Batine do Iloka, u istočnom dijelu istočnopanonske makroregije.

Aster tripolium L. – zvijezdanPanonski zvijezdan  je dvogodišnja biljka, visoka 10-70cm, s valjkastim korijenom. Stabljika je uspravna, često crvenkasta, gola ili zamalo gola, pri osnovi često razgranata. Listovi su u gornjem dijelu stabljike linearno lancetasti, s jednom žilom ili s tri nejasne žile, po rubu trepavičavi. Raste u kontinentalnim slatinama koje su česte na panonskom prostoru.


Camphorosma annua Pallas – jednogodišnja kafrankaJednogodišnja kafranka je jednogodišnja ili višegodišnja biljka, gola ili rijetko obrasla dlakama koje luče lako hlapljive tvari koje mirišu na kamfor. Korijen je vretenast, a zeljaste stabljike, su do 30cm dugr, uspravne ili polegnute i već od baze razgranate. Raste u kontinentalnim slatinama, u paninskom prostoru.


Carex bohemica – češki šašČeški šaš je trajna busenasta biljka bezvriježa koja živi svega nekoliko godina, a ponekad je i jednogodišnja. Stabljike su brojne, koso se uzdižu s ruba busena, visoke su 5-30 (60)cm, debele do 2mm, glatke, trobride, a u gornjem dijelu ne nose listove.
Odumrli lisni rukavci su svijetlo smeđe boje. Listovi su kraći od stabljike, široki 1,5-2,5 mm,linearni,postupno se sužuju pri vrhu,hrapavih su rubova, mekani i svijetlo zelene boje. U Hrvatskoj je zastupljena u kopačkom ritu, te u Baranjskoj mezoregiji.


Catabrosa aquatica - vodena slatka travaVodena slatka trava je zeljasta trajnica s vriježama. Stabljika je u vodi polegnuta ili se pridiže, visoka je 5-70 cm, a na koljencima u vodi tjera adventivno korijenje. Listovi su plosnati, široki 4-6, rjeđe do 10 mm, s kratkim tupim vrhom. Rukavci listova su glatki, goli, ogrljak je tup i oko 5 mm dug. Cvat je metlica, duga do 30 cm, sastavljena od „polupršljenova“, raspoređenih naizmjenično, od baze prema vrhu metlice. U klasićima dugim 3-4 mm nalaze se 2-3, rjeđe 1-5 cvjetova. Ima dvije pljevice, ljubičasto nahukane, donju s jednom žilom i kraćom od gornje koja ima tri žile. Obuvenac je dug 2,5-3,5 mm, najčešće dvostruko duži od gornje pljevice, s tri istaknute žile. Košuljica ima dvije žile.  U Hrvatskoj uspjeva u području Osijeka, Vinkovaca, Bokanjca, Cabune, Daruvara i  Kalnika.


Consolida orientalis – istočnjački kokotićStabljika istočnjačkog kokotića je uspravna, do metar visoka, razgranjena, pokrivena rijetkim, prema dolje svinutim čekinjastim dlačicama. Listovi su naizmjenično raspoređeni. Prizemni listovi imaju duge peteljke, dlanasto su razdijeljeni na linealne isperke. Crveno-ljubičasto ocvijeće se sastoji od pet slobodnih listića. Raste na polju, strništu i rubovima poljskih putova unutar vegetacije korova žitarica reda Centaureetalia cyani. U Hrvatskoj je zabilježen u istočnopanonskoj  i mediteranskoj makroregiji.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.