Flora i fauna

Osjetljive svojte VU

Alopecurus aequalis Sobol.- crvenožuti repakCrvenožuti repak jednogodišnja ili ponekad višegodišnja biljka, visoka 20-40 cm. Višegodišnji oblici imaju kratke podzemne vriježe i izdanke koji rastu unutar najdonjih rukavaca. Biljka je u donjem dijelu gusto razgranjena, polegla ili se koljenčasto uzdiže, a zakorjenjuje se na donjim koljencima. Rukavci su goli, a najdonji postaju smeđi i raspadaju se. Raste u pionirskim zajednicama,u obalama slatkih voda, uz rubove bara i jaraka, na vlažnim, povremeno plavljenim, dušikom i hranivima bogatim bazičnim do slabo kiselim muljevitim  tlima. Rijetko raspršeni lokaliteti u gotovo svim mezoregijama.


Carex rostrata Stokes ex With.- kljunasti šašKljunasti šaš je 25-80 cm visoka trajna biljka, s dugim svijetlosmeđim, do 2mm debelim podzemnim vriježama. Stabljika je uspravna  ili samo u gornjem dijelu ponešto prevješena, tupo trobridna,kraća od listova,snažna, debela oko 2mm,glatka, a samo u cvijetu manje ili više hrapava. Listovi su epistomatski,manje ili veše žljebasti,kruti, naglo suženi pri vrhu. Biljka je obalnih voda siromašnih hranivima, na cretnim livadama, na cretovima. Uglavnom u dolinama rijeka zapadno panonske i istočnopanonske makroregije.


Dianthus giganteus D'Urv ssp. Croaticus – hrvatski karanfil
Hrvatski kličić je zeljasta trajnica, visoka 30-40cm. Prizemni listovi su uski, 1-2 mm široki,stabljični 2-3 mm, ili pak pojedini samo 1mm široki,smješteni nasuprotno i zajedničkim rukavcem obavijaju stabljiku. Rukavci su 10 - 12 mm dugi. Cijetovi su skupljeni u razmjerno rijetke cvatove na vrhu stabljike od po 1-17 cvijetova, ali češće ih ima 3,5 ili 7. Raste u brdskim travnjacima, te u svijetlim šumama medunca i crnog graba. U Hrvatskoj obitava planonskoj makroregiji(većinom lička mezoregija),zapadni dijelovi zapadno-panonske makroregije,pojedini nalazi u istočno-panonskoj makkroregiji.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.