Flora i fauna

Ugrožene svojte EN

Adonis aestivalis L. – ljetni gorocvijetLjetni gorocvijet je jednogodišnja biljka visoka 20 – 60 cm. To je biljka polusvjetla do polusjene, umjereno toplih do toplih staništa. Cvjeta od svibnja do srpnja. Prema legendi, rod je dobio ime po grčkom bogu Adonisu ( nakon što ga je u lovu ubio vepar, izrastao iz njegove krvi koja je pala na tlo ). Biljka je otrovna, osobito za sisavce. Raste na oranicama i uz njihove rubove, u žitu, uspijeva i na rubu.


Adonis annua L.-jesenski gorocvijetJesenski gorocvijet je jednogodišnja biljka visoka 15-60 cm. Kao i u cijelom rodu listovi u stabljici su poredani izmjenično i višestruko rasperani u tanke isperke koji se kod ove vrste dijele na isperaka trećeg reda. Cvijetovi su dvospolni, pojedinačno terminalno smješteni na stabljici ili njezinim ograncima ako je razgranata. Cvijetovi mogu biti nešto manji nego kod ljetnog gorocvijeta, promjera 15-25mm. Jajolikih lapova ima pet, zelene su boje i mogu biti goli ili dlakavi. Latice su brojnije  (5-10) i veće, tamnocrvene boje s crnim bazalnim dijelovima. Biljka dolazi u usjevima i ugarima, na travnjacima i u vrtovima mediteranskog područja. Biljka je otrovna, osobito za sisavce. Koristi se i kao ukrasna vrsta. Naseljava se pretežito u mediteranskoj makroregiji, rijetko u zapadnopanonskoj.


Alisma gramineum-travoliki žabočunTravoliki žabočun je trajnica s malim 0,3-1,5cm podankom. Potpuno ili djelomično živi pod vodom. Podvodnih vrpčastih listova ima 8-20, dugi su 15-100 cm, a široki 3-13 mm, dopiru do površine i plutaju. Zračnih listova ima od 8-15 na dugim su stapkama, plojka im je tamnozelena,duga 2-6cm,široka 0,4-1,5cm,jajasta do  uskosuličasta. Cvat je često bogato razgranjen, visok 20-50 cm.  Raste u obalama i u stajačim ili sporo tekućim vodama, bogatim bazama i hranivima, na humozno pjeskovitom ili muljevitom tlu. Svojta je posredno zaštićena na lokalitetima u parku prirode Kopački rit.


Blackstonia perfoliata L.- trožilna žuškaTrožilna žuška je jednogodišnja, nježna biljka, usparavne stabljike i nasuprotnih listova. Gornji  listovi stabljike su oučljivo suženi prema bazi, a rozeta  je uglavnom dobro razvijena. Vrsta je u hrvatskoj flori zastupljena s još dvije podvrste.  Podvrsta Blacksotonia perfoliata ssp.perfoliata, šire je rasprostranjena, dok je  Blacksotonia perfoliata ssp.serotina drugačijih ekoloških zahtjeva, manje termofilna, a znatno više higrofilna. Uspijeva na staništima gdje vlažnost preko dana varira, od jako vlažnog do suhog, na neutralno bazičnom tlu laganije teksture.  U Hrvatskoj naseljava mediteransku makroregiju i nekoliko termofilnih lokaliteta u zapadnom dijelu zapadnopanonske makroregije.


Blysmus compressus L.- stisnuta trešnicaStisnuta trešnica je višegodišnja zeljasta biljka, s dugim, pužećim,ljuskastim podankom i stabljike visine do 45cm. Uspijeva kao pojedinačna ili u busenu. Listovi su ravni, široki 1-4 mm s hrapavim vrhom, naročito pri vrhu. Na vrhu stabljike smeđi je klas dužine 1,5-3,0cm s dvoredno poredanim klasićima. Klasići su jajasto-lacetasti, obično 10-15 u klasu. Biljka je svjetla, pokazatelj vlažnih  do mokrih tala, slabo kiselih do bazičnih, bogatih kalcijem. Raste u otvorenim močvarnim staništima, u zoni bukovi, bukovo-jelovih šuma, uz izvore i povremene kratke vodne tokove. U Hrvatskoj je rijetko raspršena, osim u istočnopanonskoj makroregiji.


Carex davalliana Sm.- cretni šašCretni šaš je gusto busenasta trajnica bez vriježa. Mnogobrojne tane ke stabljike  visoke su 10-40 cm, ponekad i više, okruglaste, na vrhu trobridne i najčešće hrapave. Bazalni rukavci su tamno smeđe boje. Listovi su na sabljici pojavljuju se samo u njezinom donjem dijelu i vrlo su kratki. Biljka je dvodomna. Močvarni travnjaci i niski podvirni cretovi bazične do neutralne reakcije. U Hrvatskoj naseljava zapadne dijelove zapadno-panonske makroregije, lička mezoregija.


Cynanchum acutum L.- šiljasti lastavičnjakŠiljasta lastavina je trajnica sa stabljikom koja se povija. Listovi su na peteljkama, a pri bazi srcoliko-ovalni ili duguljasti, na vrhu zašiljeni i glatki, dugi 3-12 cm i široki 2-8 cm, s cjelovitim rubom. Cvijetovi grade cvat paštinac na oko 5 cm dugoj stapki. Čaška cvijeta je slabo maljava, avjenčić se sasoji od 5 latica, koje su 4-5 mm duge, bijele do bjelkasto-ružičaste boje. Unutar vjenčića nalazi se 5 prašnika s prašnicama međusobno sraslim u cvijet koja okružuju plodnicu. Plod je mjehur dužine oko 6-8 cm, vretenastog do cilindričnog oblika. U Hrvatskoj naseljava mediteransku makroregiju, te rijeki lokaliteti u planinskoj makroregiji.


Dactylorhiza incarnata L.- kukuljasti kaćunKukuljičasti kačun je višegodišnja zeljasta biljka, visoko 20-80 cm. Gomolj je duboko dlanoliko radijeljen. Stabljika je kruta, uspravna, pri vrhu uglata, svijetlozelena, često veoma debela,šuplja, a u gornjem dijelu kadkad neznatno purpurnocrvena i ispod cvata izbrazdana, cijelom dužinom pokrivena s 5-6 listova, gotovo paralelnih s stabljikom. Cvat je grozd, gust i bogat cvijetovima, upoćetku jajastog oblika. Cvijetovi su većinom tamno do svijetlije crveni, ponekad žučkasti, rijetko potpuno bijeli. Voli otvorena vlažna i močvarna staništa s bazičnim do neutralnim tlima. Vlažne livade nizina i planinskog pojasa. U Hrvatskoj gornjoposavska mezoregija, srednjeprimorska mezoregija, većinom planinska makroregija.


Daphne cneorum L.- crveni uskolisni likovacCrveni uskolisni likovac je nizak, 10-30 cm visok, razgranjen grm. Izbojci su dugački, ravni ili u luku, navišesvinuti, tanki, glatki, većinom mekano glatki s smeđom, a u mladosti vanje-manje sivom korom.  Listovi su vazdazeleni, goli,kruti, sjedeći, tamnozeleni, loptasto do obrnuto jajoliki. Raset na brdskim, suncu izloženim travnjacima povrh dolomita, te u šumama crnog bora. Ravnjačko krška mezoregija, pokupska mezoregija, pojedini nalazi raspršeno u planinskoj makroregiji.


Degenia velebitica - velebitska degeniaVelebitska degenija je nježna i skromna biljka, niska trajnica. Stabljika joj je visoka do 10 cm. Listovi su uski, kopljasti, ušiljena vrha, skupljeni u rozete i srebrnasto bijeli. Cvat je gronja. Cvjeta u svibnju i lipnju. Ima lijepe žute cvjetove. Plodovi su sivkasti. Korijen je dug, uvlači se u pukotine stijena i pod kamenje točila. Uzgajana u kulturi, na krškoj kamenjari, nije dugoživuća i stalno se mora obnavljati. Izuzetno rijetka, endemska biljka, koja se pojavljuje na velebitskim planinskim točilima, ali i u pukotinama stijena. Dosad je pronađena samo na tri mjesta. Dva su na južnom Velebitu- Krug i Kuka plana ili Pavelić plana nad Šugarskom dulibom. Treće je nalazište na srednjem Velebitu- obronak Solin, kod Budakova brda. To su prirodna nalazišta, odakle je presađena i na neka druga mjesta poput Meterološke postaje Zavižan.


Rhinantus rumelicus – žlježdasti šuškavac

Žljezdasti šuškavac je poluparazitska biljka, visine do 60cm, uspravne stabljike, jednostavne ili razgranjene, ponekad crno iscrtkane i u gornjem dijelu žljezdasto-dlakave. Listovi su lancelasti ili jajasti, nazubljena ruba. Cvijetovi su u terminalnom klasu slični grozdu. Pricvjetni listovi su trokutasto-jasti, sa zupcima koji se jedva smanjuju  prema vrhu. Čaška je, čak i na plodu, gusto do rijetko žljezdasto – dlakava. Trajno gusto obrasli travnjaci i srednjoeuropske stepe, slavonske mezofilne košanice žljezdastog šuškavca i gomoljaste končare. U Hrvatskoj je rasprostranjen u Bosavskoj posavini.


Xeranthemum annuum L.- jednogodišnja nevenkaJednogodišnja nevenka ima stabljiku visoku 25-75 cm, razgranjenu od baze, i s nekoloko uspravnih grana. Listovi imaju dimenzije 20-60 X 2-8 mm, linearni do ovalni su, te bijelo pustenansti, naročito odozdo. Cvat glavica, promjera 30-50mm nalazi se na dugoj stapci. Vanjski i srednji pricvjetni listovi su ušiljeni i glatki, a unutarnji su 17-25 mm dugi, ovalni, stršeći i svijetloružičaste boje. Pokazatelj slabokiselih tala (pH  4,5-7,5, nikada vrlo kiselih, ponekad neutralnih do slabo bazičnih), siromašnih hranivom, s osrednjom količinom humusa. Podnosi velike temperaturne razlike, niske temperature i malu vlažnost zraka, a izbjegava područja dužeg zadržavanja snijega. U Hvatskoj baranjska mezoregija, mezogorje slavonskog međurječja, zagorska meoregija.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.