Projekti

Očuvanje Bijele rode

rode thNastavak projekta zaštita i očuvanje Bijele rode ( Ciconia ciconia) u Osječko-baranjskoj županiji

Tijekom srpnja 2011. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije započet će s terenskim obilaskom objekata s gnijezdom bijele rode (Ciconia ciconia) radi provedbe projekta '' Bijela roda u Osječko-baranjskoj županiji 2011.''. Ovaj projekt provodi se već drugu godinu u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu projekta u 2010. godini prikupljena je dokumantacije te je ispaćena naknada od 700,00 kn za 17 vlasnika objekata na kojima je bilo 19 gnijezda bijele rode. Najviše gnijezda nalazi se na području Baranje (Kopačevo, Bilja, Darde, Luga, Jagodnjaka, Draža), Bizovca, Koške, Donjeg Miholjca, Svetog Đurđa.

U 2011. zabilježili smo 23 gnijezda što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Također zamjetan je veći interes medija što je bio jedan od ciljeva projekta. Fond i Javna ustanova spremni su i slijedeće godine nastaviti s provedbom ovog projekta, jer su gnijezda Bijele rode jedan od simbola pitomih slavonskih i baranjskih sela.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.