Projekti

Prekogranična regija-gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju - radionice

U sklopu projekta Dunav, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije organizirale su školu u prirodi. Škole u prirodi (edukativne radionice) su prvenstveno organizirane za eko škole na području Osječko-baranjske županije.
Edukativne radionice o nizinskim rijekama i problematici kanaliziranja rijeka kao i njihovom utjecaju na život ljudi, biološku raznolikost i poplavne šume pod nazivom- Žive rijeke   osmišljene su po najboljim primjerima edukacijskih programa duž Dunavskog sliva područja iz EU. Za potrebe edukacije izrađen je film, makete, oprema za analizu vode i radni listići.

Cilj edukativnih radionica je da djeca kroz igru nauče o poplavnim područjima, flori i fauni, razliku između prirodnog i kanaliziranog toka rijeke, kao i razliku u biološkoj raznolikosti u navedenim područjima te posljedica kanaliziranja rijeka.

Na poćetku svake radionice djeci je objašnjeno da ona škola koja bude najbolja u rješavanju radnih listića da će dobiti nagradno putovanje u Mohač, gdje bi posjetili Muzej roda, NP Dunav-Drava i ostale znamenitosti.

 

Radni listovi:

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.