Projekti

Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska Srbija

J.U. agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao partner broj 4. provodi projekt  Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području  Hrvatska – Srbija.
Nositelj projekta je Pokret gorana Sremske Mitrovice (SRB), a ostali partneri su: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek  ( HRV) i  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ( SRB).

Ukupni iznos projekta:  355.013,14€

Iznos našeg dijela projekta: 10 910.00 €   

(Sufinancirano iz sredstava: IPAII: 9.273,50€;    
          IPAII Co- Financing(percent): 85%    
          Percentage Of Total IPAII: 3%    
          Public Contribution: 1.636,50 €    
          Private Contribution: 0,00€    
          Total Public Contribution: 1.636,50 € )
 
Trajanje projekta: 15.06.2017- 16.06.2019. ( 24 mjeseca)

Glavni cilj projekta:
Glavni cilj projekta je pridonijeti zaštiti i održivom korištenju močvarnih ekosustava u poplavnim područjima Dunava u Hrvatskoj - Srbiji prekograničnom području vrednovanjem njihovih usluga ekosustava. Vlažna područja igraju ključnu ulogu u pružanju važnih usluga ekosustava (najvažnije su sprečavanje poplava, pročišćavanje vode, proizvodnja ribe, uvjeti za razvoj ekoturizma ...) ljudima i značajno doprinose bogatoj bioraznolikosti na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.
Mapiranje i procjena usluga ekosustava predviđenih EcoWET projektom preduvjet je održivog korištenja imovine prirodne baštine koja izravno pridonosi glavnom cilju Programa. Također uspostavljam teren za integrirani sustav upravljanja okolišem i bioraznolikosti u prekograničnoj regiji koji pridonosi SO2.1.

Specifični ciljevi projekta:

1.    Unaprijediti upravljanje zaštićenim močvarnim područjima integrirajući valorizaciju usluga ekosustava u svom cjelokupnom sustavu upravljanja. To će omogućiti uravnoteženiju uporabu prirodnih resursa u močvarnim ekosustavima kako bi se osigurala održivost lokalnih životnih sredstava i podržala zaštitu prirodne baštine.

2.    Jačati međusektorsku, lokalnu i regionalnu suradnju i umrežavanje relevantnih dionika poboljšanim dijalogom i participativnim procjenama i planiranjem. Redovita komunikacija i razmjena znanja među zainteresiranim stranama ojačat će međusobno razumijevanje i suradnju u prekograničnoj regiji.

3.    Unaprijediti svijest javnosti o važnosti močvarnih područja na temelju njihovih vrijednih usluga ekosustava i demonstracijskih lokacija

Rezultati projekta:

1.    Poboljšano upravljanje i održivi razvoj močvarnih ekosustava u prekograničnoj regiji potaknutoj visokom svijesti o uslugama ekosustava. Nakon participativnog kartiranja, procjene i vrednovanja ES, novi integrirani akcijski planovi za pilot područja poboljšat će očuvanje prirode i korištenje resursa.

2.    Poboljšana međusektorska, lokalna i regionalna suradnja i komunikacija kroz izgradnju kapaciteta i umrežavanje aktivnosti

3.    Poboljšana svijest javnosti o važnosti močvarnih ekosustava.

 

Održan prvi trening u okviru EcoWet projekta
 

Održan drugi trening u okviru projekta EcoWET

 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.