Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka s ciljem usmjeravanja pažnje na ključnu ulogu i važnost vode za život na zemlji. Ovogodišnje obilježavanje odvija se pod motom „Priroda za vodu“ i ima za cilj osvijestiti javnost kako upravo u prirodi treba tražiti rješenje na ključne izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću - kako smanjiti poplave, suše i onečišćenje vode. Alarmantan je podatak kako više od dvije milijarde ljudi nema pristup dovoljnim količinama pitke vode što utječe na njihov život, zdravlje i obrazovanje.
Glavni uzroci povećanja pritiska na vodne resurse su porast broja stanovnika, ekonomski rast, urbanizacija i industrijalizacija u svijetu koji je suočen s globalnom krizom i klimatskim promjenama što se očituje u sve većoj hidrološkoj varijabilnosti i s njom povezanim katastrofama. Zanemarivanje i ugrožavanje ekosustava onemogućava osiguranje neophodne vode za život i napredak. Rješenja treba tražiti u prirodi, očuvanjem prirodnih poplavnih područja uz rijeke i našeg krškog podzemlja te u urbaniziranim područjima usmjeravanjem na „zelenu“ infrastrukturu i harmonizaciju sa „sivom“ infrastrukturom gdje je moguće.


U povodu Svjetskog dana voda, stručna voditeljica Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Ivana Buzuk,dipl.ing. u  suradnji s osnovnom Eko školom Fran Krste Frankopan iz Osijeka uz prigodnu prezentaciju prikazala djeci zbog čega je voda važna i na koji način mogu vlastitim aktivnostima utjecati na očuvanje vrijednosti naših voda.

Više informacija o ovogodišnjem Svjetskom danu voda dostupno je u službenoj brošuri "The Answer is in Nature".

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.