Aktualno

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje

U petak 4.11. u velikoj vijećnici Osječko - baranjske županije održano je javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje (PU 077).
Plan upravljanja ispred Javne ustanove za zaštitu prirode OBŽ predstavila je Ivana Pavasović, viša savjetnica za stručna pitanja. Javni uvid za ovaj Plan upravljanja traje do 23. studenog do kada zainteresirana javnost može dostaviti svoje komentare i prijedloge.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.