Aktualno

Otvoren foto natječaj "Živjeti s Dravom"

Povodom Međunarodnog Dana rijeke Drave JU za zaštitu prirode OBŽ raspisuje foto natječaj pod nazivom „Živjeti s Dravom“.

Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu i jedinstvenu biološku raznolikost rijeke Drave, te na taj način osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj Europske Amazone.

Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Javna rasprava će započeti dana 9. rujna 2023. godine i trajat će do dana 8. listopada 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i to:

Međunarodni dan Dunava

Dana 29. lipnja se diljem Europe obilježava Međunarodni dan Dunava, koji ima značajnu ulogu u gospodarskom, društvenom i turističkom smislu, ali itekako i u kontekstu bioraznolikosti tog bogatog eko sustava.
Rijeka Dunav je, nakon Volge, druga najduža (2,857 km) i vodom najbogatija rijeka u Europi. Dunav izvire u Schwarzvaldu, šumovitom planinskom kraju na jugozapadu Njemačke i teče dalje prema istoku te na obali Crnoga mora tvori deltu u Rumunjskoj i Ukrajini.
 
 

Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima

Temeljem članaka 16. stavak 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.), a u svezi članka 4. Odluke o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dunav - Vukovar i pridruženim zaštićenim područjima u javnu raspravu od 19. lipnja 2023. godine (KLASA:352-05/23-01/5, URBROJ:2158-76-01-23-1), Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije objavljuje

DANUBE PARKS NETWORK OF PROTECTED AREA

U organizaciji DANUBEPARKS Association od 30. do 31. svibnja 2023. u mjestu Văleni Republika Moldavija održana je konferencija DANUBEPARKS Newt Conservation Partnership & Climate Change.

Nakon uvodnog pozdrava i govora od strane domaćina i predsjednika DANUBEPARKS Association, istraživači i projekt manageri s cijelog toka rijeke Dunav dali su uvid u stanje populacije panonskog vodenjaka - Triturus dobrogicus na njihovom području, te koje konzervacijske mjere i aktivnosti žele provesti kako bi umanjili prijetnje na populaciju ove vrste.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.