Aktualno

Međunarodni dan vlažnih i močvarnih staništa - moto 2022 "Očuvanje vlažnih staništa - za ljude i prirodu"

2. veljače 2022. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana vlažnih i močvarnih staništa kako bi naglasili važnost močvara, posebno kao staništa ptica močvarica. Djelatnici stručne službe  JU OBŽ,  JUPP Kopački ritom i  članovi HDZPP-a su iznijeli rezultate  tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica vodarica (IWC) na području Osječko – baranjske županije i posebno za PP Kopački rit koji je jedino ramsarsko područje u Osječko – baranjskoj županiji. Upravo zbog toga je važan datum obilježavanja vlažnih staništa upravo jer je  2.2. 1971. potpisana Ramsarka konvencija koja za cilj ima očuvanje i zaštitu močvarnih područja koja su od presudne važnosti za opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Države potpisnice konvencije se obvezuju na očuvanje močvarnih staništa na vlastitom teritoriju.


Ukupno smo 20 lokacija i djelatnici stručne služne i članovi HDZPP-a su prebrojali 22 944 ptice, a stručna služba JUPP Kopački rit zajedno sa članovima HDZPP-a su prebrojali 35 397 ptica.
Od zanimljivih tema bilo je i predstavljanje projekta WetlandRestore - Obnova vlažnih staništa u srednjem Podunavlju kojeg su predstavili članovi  Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Udruga studenata biologije ZOA predstavili su rezultate ornitofaune na području ZOO vrta Osijek.

Prilog možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=FENfJYJdOYo
i
https://magazin.hrt.hr/price-iz-hrvatske/u-kopackom-ritu-zimuje-81-vrsta-ptica-njih-vise-od-35000-5174135?fbclid=IwAR3PO5OwAec0rDIC0VioU2X9YPVKPk8pbUIGustRwaLBPLSL_siaO2FDKmU

Fotografije preuzete: Pravni fakultet (Zelena pravna klinika)

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.