Aktualno

Monitoring vidre i lisanke na području Breznice

Uz vidru (Lutra lutra), područje ekološke mreže na rječici Breznici od Levanjske Varoši do naselja Kondrić za ciljnu vrstu ima i jednog školjkaša, običnu lisanku (Unio crassus).
U sklopu izrade Plana upravljanja za ovo područje angažirani su dodatni stručnjaci za vrste Vlatko Rožac i Momir Paunović s kojima smo obišli spomenuto područje te utvrdili stanje vodotoka i postojeće negativne utjecaje na lisanku kako bi mogli planirati aktivnosti, ciljeve i mjere očuvanja za ovu vrstu, a za vidru smo našli tragove: otiske šapa, izmet, puteve kroz vegetaciju koje koristi kako bi došla do vode.


Možemo zaključiti kako je Breznica pravi raj za vidru dok se sa lisankom nismo proslavili. Na temelju zabilježenih podataka planirat će se aktivnosti za Plan upravljanja ovim područjem koje će Javna ustanova provoditi idućih 10 godina. 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.