Aktualno

Obavijest o provođenju javne rasprave

Javna rasprava za Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja) provodi se javnim uvidom i javnim izlaganjem, a koje traje od 30 dana od 24. listopada 2022. godine do 23. studenog 2022. godine.


Plan upravljanja područjima ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje

Prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Biljsko groblje, Bistrinci, Petrijevci i Spomenikom prirode Biljsko groblje
 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.