Aktualno

Oprez – strane vrste! Samo zajedno možemo spriječiti unos novih stranih vrsta

• Invazivne strane vrste biljaka i životinja ugrožavaju bioraznolikost, a štete koje uzrokuju u zemljama Europske unije iznose preko 12 milijardi € godišnje.
• Poduzimanjem specifičnih aktivnosti, javnost i tvrtke mogu pridonijeti sprječavanju širenja invazivnih stranih vrsta.

Nova kampanja podizanja svijesti javnosti na razini Europe poziva sve na sprječavanje širenja invazivnih stranih vrsta.

Kako bi se ključne poruke prenijele javnosti napravljen je niz materijala uključujući postere, animacije i grafike za društvene mreže kroz projekt „Invazivne strane vrste: Poboljšanje razumijevanja i komunikacije“ koji je financirala Europska komisija. Projekt su vodili Centar za ekologiju i hidrologiju Ujedinjenog Kraljevstva (Centre for Ecology & Hydrology - UKCEH) i Atlantsko tehničko sveučilište iz Irske (Atlantic Technical University), a u projekt su bile uključene i vladine agencije, trgovinske organizacije, nevladine organizacije i istraživačke institucije diljem Europe, uključujući i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Broj stranih (ili alohtonih) vrsta, koje ljudi namjerno ili nenamjerno prenose iz njihovog prirodnog područja rasprostranjenosti u druge dijelove svijeta, globalno se povećava. Mali dio tih stranih vrsta uzrokuje probleme – tzv. invazivne strane vrste. Invazivne strane vrste biljaka i životinja jedan su od glavnih uzroka smanjenja bioraznolikosti jer istiskuju zavičajne vrste s njihovih staništa, ili su predatori na zavičajnim vrstama i/ili prenose uzročnike bolesti. Također one mogu napraviti značajne štete na usjevima i infrastrukturi, ali i ugroziti zdravlje ljudi.
Na razini Europske unije trenutno je na popisu više od 80 invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji (tzv. Unijin popis), a na koje se primjenjuju ograničenja njihovog uvoza, prijevoza, prodaje i kupnje prema Uredbi o invazivnim stranim vrstama (EU 1143/2014).
Nova kampanja poziva javnost i tvrtke da budu oprezni s korištenjem stranih vrsta, da osvijeste koju opasnost invazivne strane vrste predstavljaju za prirodu, gospodarstvo i/ili zdravlje ljudi i poduzmu odgovarajuće, specifične aktivnosti koje će spriječiti širenje i uspostavljanje populacija invazivnih stranih vrsta.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.